1. Кононенко Надежда Павловна – председатель
  2. Крикова Лидия Валентиновна
  3. Югова Нина Петровна